Ludzie z historią

Józef Świder „Mściciel”
Ks. Jan Chojnacki
Roman Wróblewski